Concreto s.c.

Paweł Tyluś

Właściciel

Krzysztof Kozłowski

Właściciel

Marzena Wójcik

Dyrektor d/s admin.-handlowych

Rafał Talaga

Kierownik dz. chemii budowlanej